Doelstelling en opzet

Door het verstrekken van financiering en het aanbieden van verzekeringen maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkelingsrelevante handel en investeringen mogelijk in een groot aantal landen.

DGGF verbindt hulp en handel

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) vindt het van cruciaal belang dat Nederlandse en lokale ondernemers de mogelijkheid krijgen verantwoord te ondernemen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Door het vergroten van de toegang tot financiering voor ondernemers en investeerders verbindt DGGF hulp en handel.

Ondernemers en investeringsfondsen met goede, ontwikkelingsrelevante voorstellen kunnen bij DGGF terecht voor leningen, garanties en aandelenkapitaal (via intermediaire fondsen). Hiermee vergroot DGGF de toegang tot markten en versterkt het de lokale en Nederlandse financiële infrastructuren.

Aandacht voor vrouwelijke en jonge ondernemers

Speciale aandacht gaat uit naar vrouwelijke en jonge ondernemers en ondernemers in fragiele staten. DGGF kiest voor intermediaire fondsen en financiering van investerings- en exportplannen van Nederlandse ondernemers die zich richten op het vergroten van financiering voor deze doelgroepen.

Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen kijkt DGGF specifiek naar de relevantie van investeringsprojecten voor deze doelgroepen. Zo kunnen experts de voorstellen van Nederlandse ondernemers screenen op genderaspecten.

Dit kan aanleiding zijn voor de inzet van technische assistentie (TA). Bijvoorbeeld wanneer sprake is van lokale productie door vrouwen. De TA richt zich dan op versterking van de directe omgevingsfactoren, zoals trainen in productiemethode, eerstelijns medische voorzieningen, het combineren van werk en zorg voor of onderwijs aan kinderen, of gelijkheid in arbeidsomstandigheden en inkomen. Het doel daarvan is het versterken van de economische positie van vrouwen die direct betrokken zijn bij het investeringsproject.

In het geval van jonge ondernemers of ondernemers in fragiele staten, bekijkt DGGF pro-actief hoe het fonds met TA gerichte ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld met technische en/of marketing training.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met DGGF willen we winst en haalbaarheid op de lange termijn combineren met structurele economische en sociale impact. Om deze ambitie waar te maken is het een voorwaarde dat zowel de Nederlandse als de lokale ondernemers op een internationaal maatschappelijk verantwoorde manier opereren (IMVO).

Het belangrijkste IMVO-uitgangspunt voor DGGF is dat ondernemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De OESO-Richtlijnen vormen daarbij het uitgangspunt. Ze moeten goed op de hoogte te zijn van de voor hen relevante IMVO aspecten en risico’s. En aan kunnen tonen dat ze hierover hebben nagedacht. Bijvoorbeeld door het hebben van een IMVO beleid en IMVO aspecten in hun systemen en procedures op te nemen.

Dit wordt getoetst door de uitvoerders van DGGF op basis van de uitgangspunten van de OESO richtlijnen en de IFC performance standards en de FMO-uitsluitingslijst.

Een tweede belangrijk uitgangspunt is de mogelijkheid om te verbeteren. Het werken in lage- en middeninkomenslanden en opkomende markten impliceert dat de omstandigheden niet perfect zijn. Waar IMVO-aspecten onvoldoende aandacht krijgen, geven de uitvoerders aandachtspunten. De ondernemers hebben de mogelijkheid om te verbeteren. Dit kan eventueel in combinatie met training en ondersteuning vanuit DGGF. Tijdens de uitvoering rapporteren bedrijven regelmatig over (de voortgang op) IMVO-onderwerpen.