Investeren NL mkb - transactie - lokale verwerking tonijn - Vietnam

Met een werkkapitaallening van DGGF kan Anova Seafood B.V. MSC gecertificeerde tonijn laten verwerken in Vietnam. Bij de verwerkende partij in Vietnam worden 100 banen gecreëerd. Ook speelt het Nederlandse mkb-bedrijf een voortrekkersrol bij het duurzamer maken van de visserijsector.