Exporteren NL ondernemers - transactie - levering energy kits - Senegal

De transactie betreft de levering van 1.000 Energy Kits en het verzorgen van trainingen. De energy kits bestaan uit een centrale router met een variabel aantal kleine boxen die energie leveren maar ook kunnen opslaan. De energiesystemen worden geleverd aan de distributeur Ilemel Energy Solutions uit Senegal.

Exporteur Rural Spark geeft training aan het personeel van de afnemer. Dit betreft training voor het gebruik van de energiesystemen maar ook van het Rural Spark Service Platform. Dit is het platform waarmee de distributeur onder meer de verkopen kan registreren en betalingen kan
monitoren.

Ontwikkelingsimpact van deze transactie:

  • groei werkgelegenheid
  • vergroten van de productiekracht
  • overdracht van kennis, vaardigheden en technologie