Investeringsfondsen lokaal mkb - transactie - Advans Banque Congo

Door de investering in Advans DRC steunt DGGF de bank bij het uitbreiden van haar MKB-portefeuille, in een markt die wordt geconfronteerd met een ernstig financieringstekort. De lening zal naar verwachting 170 MKB-bedrijven financieren en meer dan 1.000 banen ondersteunen.