Betaalbare energie voor lokale toepassingen in Nigeria via overheidsfinanciering

Bekijk de video en kom achter het verhaal van Habiba Ali een kleine onderneemster met grote doelen. Het begint allemaal met het bedrijf Sosai Renewable Energy van onderneemster Habiba Ali. Met haar bedrijf Sosai Renewable Energy installeert zij op kleine schaal in kleine gemeenschappen systemen om zonne-energie toe te passen als duurzame energiebron.

Door de samenwerking met het Nederlandse Independent Energy én met hulp van de DGGF regeling gebeurt dit nu op grote schaal. Daarmee verwezenlijkt Habiba 2 werkelijke doelen die ze wil bereiken: meer lokale werkgelegenheid en het terugdringen van armoede in de regio.

Energie voor het grijpen maar beperkt beschikbaar

Van de 190 miljoen Nigerianen hebben 126 miljoen mensen beperkte toegang tot energie. Om in de energiebehoefte te voorzien, wordt in de regio veel bos gekapt voor het opwekken van energie. Met de zon als constante factor in Nigeria zou dit een enorme bron van duurzame energie moeten zijn. Echter, het gebruik van zonne-energie op kleine schaal is duur in aanschaf en kennis en de juiste producten of systemen bij bedrijven ontbreekt veelal.

Plaatsing zonnepanelen in Nigeria

Van Nederland naar Nigeria

Het Nederlandse bedrijf Independent Energy heeft off grid solar systemen voor het opwekken van zonne-energie. Deze opgewekte energie wordt niet geleverd aan het elektriciteitsnet maar lokaal gebruikt. Daarnaast leveren ze diensten in de vorm van training van het lokale personeel en management. Zij zien de Nigeriaanse markt als één met een enorm potentieel.

Er waren al contacten tussen Independent Energy en Sosai voor samenwerking. Het in één keer kunnen betalen van de systemen door de klanten van Sosai was echter een probleem. Ze kregen hiervoor geen betaalbare financiering bij eigen banken, dat zou betekenen dat Independent Energy de aanschaf zou moeten voorfinancieren en dat ging niet.

Mede dankzij DGGF expansie in Nigeria

Met een exportkredietverzekering via het Dutch Good Growth Fund (DGGF) kunnen Independent Energy en Sosai hun samenwerking verder uitbouwen. Daarmee is de betaling van de aanschaf van de systemen gegarandeerd.

De Nederlandse overheid stimuleert het bedrijfsleven met het expanderen van haar kennis en kunde naar ontwikkelingslanden. Met het DGGF stelt het Nederlandse ondernemers in staat te ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten met behulp van helpen met financiering en verzekering tegen kredietrisico’s.

Nigeria is een van de landen die in aanmerking komen voor DGGF voor Nederlandse ondernemers.
 

Meer weten?

Lees meer over welke ontwikkelingslanden nog meer vallen onder DGGF op de Landenlijst en over het investeringsfonds.