Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - Levering van Energy kits - Mozambique

De transactie betreft de levering van Energy Kits. Deze bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur op aan te kunnen sluiten.