Investeringsfondsen lokaal mkb - transactie - Sanadcom

Sanadcom is eind 2016 opgericht als eerste en enige volledig op MKB gerichte kredietverstrekker in Jordanië. Het bedrijf is een spin-off van MicroFund for Women (MFW), een toonaangevende microfinancieringsinstelling in Jordanië. MFW heeft besloten om haar MKBactiviteiten af te scheiden vanwege de groei van de MKB-leningenportefeuille sinds 2014, hetgeen een aparte entiteit met een eigen management vereist. Sanadcom’s MKB leningen variëren tussen 15 en 100 duizend US dollar. Met deze leningen worden werkkapitaal en vaste activa (gereedschap en machines) voor het MKB gefinancierd.