Plastic recyclen, kennis overdragen en werkgelegenheid creëren in Guinee

Touroulé Plastics recyclet plastic in het West-Afrikaanse land Guinee. Dat is goed voor het milieu, voor de lokale werkgelegenheid en voor kennisoverdracht aan lokale medewerkers. Het bedrijf kreeg daarbij hulp van het programma Dutch Good Growth Fund (DGGF).

‘Zo’n vijf jaar geleden zijn we in Guinee met twee veegmachines begonnen met het ophalen van straatvuil op de weg van Conakry Airport naar de haven’, vertelt Dennis Loeffen, mede-eigenaar van Touroulé Plastics. De initiatiefnemer (en ook mede-eigenaar) is een naar Guinee teruggekeerde migrant, nu de lokale vertegenwoordiger in Conakry. Loeffen: ‘Sinds ongeveer een jaar houden we ons ook bezig met het verzamelen, schoonmaken, versnipperen en sorteren van plastic. Voor het versnipperen hebben we in Nederland een shredder gekocht, die we naar Guinee hebben getransporteerd en daar hebben geïnstalleerd. Op dit moment vindt de eerste verscheping van ongeveer 50.000 kilo gerecycled en gebundeld plastic naar Nederland plaats. De eerste container is inmiddels aangekomen. Dit plastic wordt in Europa verwerkt in nieuwe producten.’

Technische assistentie

Voor deze nieuwe activiteit kreeg Touroulé Plastics hulp van het DGGF. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘In eerste instantie ontvingen we technische assistentie’, zegt Loeffen. ‘Zo heeft RVO.nl ons geholpen met het maken van analyses en rapporten en het doorrekenen van ons businessmodel.’ Technische assistentie wordt door DGGF verleend aan bedrijven die nog een laatste stap moeten zetten voordat zij een investering in een DGGF-land kunnen doen. In dit geval bestond dat uit subsidie voor een deel van de kosten voor het opstarten van de recyclingactiviteiten.

Cordaid

Bovendien hielp RVO.nl met zijn netwerk Touroulé Plastics aan nieuwe contacten, waarmee het bedrijf kon sparren over zijn business opportunities. ‘We kwamen bijvoorbeeld in contact met Cordaid. Deze ontwikkelingsorganisatie heeft voor ons beoordeeld of onze lokale contacten in Guinee voldoende potentie hadden om met ons samen te werken’, aldus Loeffen.

Ervaringen uitwisselen

Tijdens een handelsmissie, begin 2016, kwam Loeffen in contact met Stiphout Plastics. ‘Met dit bedrijf, dat ervaring had opgedaan met het importeren van plastic uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, hebben we veel kennis kunnen uitwisselen.’

Subsidie

Ten slotte ontving Touroulé Plastics ook financiële steun van het DGGF. Loeffen: ‘Daarmee zijn onze tijd, energie en investeringen in onder meer inkoop, transport en het opleiden van lokaal personeel gedekt.’

Kennisoverdracht, werkgelegenheid en milieu

Aanleiding voor Loeffen om contact met RVO.nl op te nemen was een radioprogramma in 2015. Daarin vertelde toenmalig minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het DGGF € 50 miljoen beschikbaar te stellen. ‘Het DGGF stimuleert Nederlandse ondernemers om kansen en groeimarkten in West-Afrikaanse landen te benutten. Daar profiteren deze landen ook van. Want door daar te ondernemen dragen we kennis over op de lokale bevolking, creëren we werkgelegenheid en werken we - in ons geval - aan een beter milieu.’

Tempo

Zonder hulp van het DGGF hadden de recycling-activiteiten van Touroulé Plastics in Guinee wellicht een andere wending gekregen. ‘In ieder geval hadden we niet in het tempo kunnen acteren waarin we dat nu doen’, vindt Loeffen. ‘Ik denk dat we eind dit jaar onze kosten, baten en risico’s al kunnen afwegen, en vaststellen of onze business rendabel is. Het DGGF heeft ons bedrijf dus een goede impuls gegeven.’