Exporteren NL mkb - voorgenomen transactie - Kassencomplex Ghana

De levering van een kassencomplex voor groenten inclusief supervisie tijdens de bouw.