Investeren NL mkb - transactie - Opschaling snijbloemkwekerij - Ethiopie

Om aan de toenemende vraag naar hun producten te voldoen en het optimaal benutten van de infrastructuur van de bestaande farm wil dit bedrijf uitbreiden met 2 ha extra. DGGF garandeert Zemen Bank, de lokale financier van deze investering, met 60% waardoor de Samore BV nieuwe kassen en plantmateriaal kan kopen.