Exporteren NL ondernemers - Transactie - Levering van drachtige vaarzen - Egypte

Onderhavige transactie betreft de levering van 1.500 geregistreerde drachtige Holstein Friesian vaarzen door Heemskerk B.V. aan Multi Commerce in Egypte. Het betreft hier melkvee. Drachtige vaarzen worden binnen de OESO afspraken gezien als kapitaalgoed. De vaarzen worden door koper gebruikt voor het opstarten van een melkveebedrijf. De levering van de vaarzen vindt plaats in de haven van Alexandrië in Egypte middels 2 verschepingen, de eerste na 2 maanden en de tweede na 4 maanden. Er worden geen aanvullende diensten geleverd.