Exporteren NL mkb - voorgenomen transacties - drachtige vaarzen - Egypte

De transactie betreft de levering van drachtige vaarzen aan een privaat boerenbedrijf in Egypte.