Investeren NL mkb - voorgenomen transactie - Varkensfokkerij en verwerkingsfaciliteit - Colombia

Een Nederlands bedrijf heeft samen met een lokale partner in Colombia een varkensfokkerij opgezet. Het bedrijf wil haar capaciteit uitbreiden, en een
slachthuis en vleesverwerkend bedrijf opzetten. Met de investering worden ongeveer 20 nieuwe banen in Colombia gecreëerd.