Inzet voor SDG 8: Waardig werk en economische groei

In 2015 hebben de leden van de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals (SDG’s) aangenomen. De invoering van de SDG's is voor fundamentele menselijke behoeften en een investering voor een gelijkere toekomst met wereldwijd hogere welvaart en welzijn. De financiering van de SDG's is een enorme opdracht die zonder mondiale samenwerking nooit kan worden uitgevoerd. Deze maand gaat de aandacht speciaal uit naar SDG 8: waardig werk en economische groei. Deze doelstelling is verankerd in de investeringsstrategie van DGGF.

Beeld: ©CLMDF II

Relatie tussen SDG 8 en de DGGF-investeringsstrategie

Sinds de oprichting heeft DGGF ernaar gestreefd de toegang tot financiering te verbeteren voor de "missing middle", de vrouwelijke of jonge ondernemers in onderbediende markten en fragiele staten die te groot zijn voor microfinanciering, maar te klein of te riskant voor standaard banken. Kort geleden heeft DGGF prioriteiten toegevoegd met een focus op het ondersteunen van inclusieve werkgelegenheid en producten en diensten. Dit betekent dat we streven om arbeidskansen te bieden aan vooral kwetsbare groepen en laaggeschoolde werknemers in de samenleving. Dit sluit goed aan bij SDG 8, waarin inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen wordt verbeterd.

Impact van COVID-19 op de ontwikkeling van SDG 8

Bijdragen aan het bereiken van deze doelen in onderbediende markten vormde toch een uitdaging voor ons fonds. De pandemie leidde namelijk wereldwijd tot grotere ongelijkheid en minder potentieel voor het creëren van eerlijke banen. Ook onder de huidige omstandigheden blijven bepaalde lokale waardeketens verstoord, hebben ondernemers te maken met lockdowns en zijn er sectoren die gesloten blijven.

Uit een recent VN-rapport van de World Economic Situation and Prospects (WESP) blijkt dat ondernemers in onderbediende markten en fragiele staten – en dan met name vrouwen - grotendeels de prijs betalen voor de ongelijke verdeling van de rijkdom en de economische gevolgen van de pandemie. Dit effect wordt waargenomen ondanks de gemiddeld verbeterde economische vooruitzichten. Deze constatering onderstreept het belang van de impact thesis van DGGF, aangezien de focus ligt op bevolkingsgroepen die te maken hebben met een financieringstekort en op markten waar de financiële infrastructuur kwetsbaar is.

Post-pandemisch aanpak

DGGF zet zich in voor duurzame en inclusieve investeringen om de negatieve gevolgen van COVID-19 tot een minimum te beperken, maar ook te blijven streven naar 'waardig werk en economische groei' (SDG 8). Deze investeringen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de onderbediende markten in de komende jaren. Dit wordt ook vermeld in het WESP-rapport.

DGGF heeft zich daarom ingezet om extra geld te verstrekken aan onze fondsen, zoals het Cambodia-Laos-Myanmar Development Fund II (CLMDF II). Het fonds is actief in Zuidoost-Azië. CLMDF II heeft geïnvesteerd in verschillende kleine en middelgrote ondernemingen die gemarginaliseerde gemeenschappen helpen. De pandemie heeft gezorgd tot inkomstenderving, marktverstoringen en het opdrogen van kredietfaciliteiten. Door de inspanningen van CLMDF II om extra liquiditeit aan te trekken van investeerders zoals DGGF konden de MKB-bedrijven hun activiteiten echter voortzetten.