Exporteren NL mkb - transactie - melkpoeder - Afghanistan

De transactie betreft de levering van melkpoeder aan een debiteur in Kabul/ Afghanistan. Het betreffen hier handelsgoederen, geen kapitaalgoederen. Gezien de zeer onrustige situatie in Afghanistan is het middels de commerciële markt niet mogelijk om dekking te verkrijgen op het land. Zonder de transactie kan de fabriek niet draaien.