Quickscan - Investeren Nederlandse ondernemers

Voldoet u aan de voorwaarden voor het onderdeel Investeren? En denkt u dat uw transactie in aanmerking komt?

Doorloop dan de volgende stappen:

  1. Vul onderstaande online Quickscan in met uw concrete transactie. U kunt ook de Quickscan downloaden (pdf) en sturen naar mkbfinanciering@rvo.nl.
  2. Een adviseur van de DGGF-desk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt vervolgens (telefonisch) contact met u op. De adviseur bespreekt met u de ingevulde Quickscan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze adviseur beoordeelt of uw project in aanmerking komt voor DGGF en of het zin heeft om de aanvraagprocedure in gang te zetten.

    RVO behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen.

    Let op: Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Quickscan – Investeren Nederlandse ondernemers

1 Gegevens aanvrager

1.5 Heeft uw organisatie een vestiging of filiaal in Nederland? *

2 Contactpersoon

2.5 Aanhef

3 Kerngegevens investering

De buitenlandse investeringen dienen in een van de 70 DGGF-landen plaats te vinden.

3.4.1 Voorziet u commerciële risico's? *
3.4.2 Voorziet u financiële risico's? *
3.4.3 Voorziet u politieke risico's? *
3.7 Welk instrument binnen DGGF heeft uw voorkeur? *

4 Ontwikkelingsrelevantie van de transactie

4.1 Zal deze transactie leiden tot lokale groei van de werkgelegenheid, inclusief indirecte werkgelegenheid van bijvoorbeeld lokale toeleveranciers? *
4.2 Zal deze transactie leiden tot duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie? *
4.3 Zal deze transactie leiden tot het stimuleren van de productiekracht van het mkb in het land waar de investering wordt gedaan? *
4.4 Zal deze transactie leiden tot andere positieve ontwikkelingen in het land waar de investering wordt gedaan. Bijvoorbeeld positieve effecten op milieugebied, vrouwelijk of jong ondernemerschap en/of gezondheidszorg? *

5 Kerngegevens iMVO

5.1 Heeft uw organisatie een formeel MVO-beleid? *

Meer informatie over het MVO-beleid vindt u op www.rvo.nl/mvo

5.2 Handelt uw organisatie volgens de OESO-richtlijnen? *

Meer informatie over de OESO-richtlijnen vindt u op www.rvo.nl/oeso-richtlijnen-mvo

5.3 Voldoet uw projectidee of plan aan de OESO-richtlijnen? *

Meer informatie over de OESO-richtlijnen vindt u op www.rvo.nl/oeso-richtlijnen-mvo

5.4 Staat de te financieren activiteit op de FMO-uitsluitingslijst? *

Meer informatie over de FMO-uitsluitingslijst vindt u op https://www.fmo-im.nl/nl/uitsluitingslijst

6 Eerder contact

6.2 Heeft u contact gehad met de Nederlandse ambassade in het land van uw activiteit? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verwijderd, zodra wij uw vraag hebben beantwoord en de bewaartermijn is verstreken.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *