DGGF voor starters

Bent u een startende ondernemer? Wilt u een product produceren in of importeren uit een DGGF-land? Financiering krijgen, wil nog wel eens lastig zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt financiering mogelijk!
 

DGGF helpt Nederlandse starters die zaken willen doen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Daarbij kan het gaan om:

 • starters die een nieuw of bestaand product willen importeren uit een DGGF-land;
 • starters die een nieuw of bestaand product willen produceren in een DGGF-land.

Bekijk de DGGF-landenlijst

Wat is het?

Voor startende bedrijven kan het DGGF verschillende financieringsinstrumenten aanbieden. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Het maximum bedrag dat u kunt lenen is € 600.000. Het daadwerkelijke bedrag wordt bepaald afhankelijk van het financieringsinstrument en uw businesscase.
 • relatief lage rente van 3% op jaarbasis;
 • aflossingsvrije periode bespreekbaar als de business case daarom vraagt;
 • DGGF kan maximaal 80% van de investeringen en kosten financieren;
 • het resterende deel moet in de vorm van geld als eigen vermogen worden ingebracht, inclusief stevig financieel commitment van het key management.

Voorwaarden

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • U heeft een uitgewerkt businessplan, met onderbouwde financiële prognose;
 • U heeft zicht op een zeer goed marktpotentieel. U heeft een ervaren team dat in staat is om de onderneming op te bouwen en het product te vermarkten;
 • U creëert lokaal impact: werkgelegenheid, kennisoverdracht en/of productieverbetering;
 • Uw onderneming bestaat nog geen 5 jaar (KVK-inschrijving);
 • De aandeelhouders van uw onderneming die meer dan 25% van de aandelen hebben, bestaan ook nog geen 5 jaar (KVK-inschrijving);
 • Uw Nederlandse onderneming voldoet aan eisen gebaseerd op 'substance eisen' van de Belastingdienst;
 • Uw Nederlandse onderneming heeft de zeggenschap in een eventuele lokale werkmaatschappij in het DGGF-land;
 • Uw onderneming heeft minder dan 50 personen in dienst;
 • De jaaromzet of het balanstotaal van uw onderneming is minder dan € 10 miljoen;
 • U voldoet aan de RVO-eisen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? En denkt u dat uw project in aanmerking komt? Vul dan de Quickscan in.

Een RVO-adviseur neemt dan (telefonisch) contact met u op. De adviseur bespreekt met u de ingevulde Quickscan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze adviseur beoordeelt of uw project in aanmerking komt voor DGGF en of het zin heeft om de aanvraagprocedure in gang te zetten.

Waarom bestaat DGGF voor starters?

De Nederlandse overheid stimuleert Nederlandse starters om zaken te doen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Door banen te creëren in die landen, onze kennis te delen en productieprocessen te verbeteren, stimuleren we de lokale economie.