Importeren Nederlandse ondernemers

Importeert u goederen uit een ontwikkelingsland of opkomende markt? Wilt u verder groeien, maar krijgt u de financiering niet rond met uw bank? Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt import van Nederlandse ondernemers met garanties en leningen tot een maximum van € 15 miljoen.

Wat zijn de mogelijkheden?

DGGF ondersteunt Nederlandse importeurs om hun lokale leverancier(s) in DGGF-landen voor te financieren. U kunt een financiering krijgen voor de inkoop van de handelsgoederen van uw lokale leverancier. Onder specifieke voorwaarden kunt u ook een financiering krijgen om uw lokale leverancier in het DGGF-land direct te ondersteunen in haar groei. Bijvoorbeeld voor lokale boeren die additioneel land, of machines moeten aankopen om aan uw vraag te blijven voldoen.

DGGF biedt onderstaande financieringsmogelijkheden:

  • Garanties aan EU-banken en lokale banken in DGGF landen: vindt uw bank of een lokale bank het risico op de financiering te hoog? Het DGGF kan een garantie verstrekken die eventuele verliezen op een lening beperkt. Doordat het DGGF een deel van het risico overneemt (60 tot 80%), is een bank sneller geneigd u een lening te verstrekken.
  • Lening aan de Nederlandse ondernemers: als een garantie niet mogelijk is dan kan het DGGF ook zelf een directe lening aan u verstrekken.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor DGGF-financiering moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo bedraagt de financiering minimaal € 500.000 en maximaal € 15 miljoen en is de looptijd van de financiering maximaal 15 jaar. De rente of garantiepremie is marktconform, waaronder de up-front fee van de DGGF-lening of garantie van 1%.

Hierna vindt u een opsomming van de overige voorwaarden om aanspraak te doen op de DGGF Supply Chain financiering:

  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u heeft hier substantiële activiteiten. Dit betekent dat uw Nederlandse vestiging voldoende omzet en winst heeft met activiteiten in Nederland.
  • U importeert goederen uit een van de DGGF-landen.
  • U heeft een gedegen (internationale) track record en managementinformatiesysteem.
  • U blijft uw core business uitoefenen samen met een gerenommeerde toeleverancier uit een DGGF-land. U onderhoudt een actieve handelsrelatie met deze toeleverancier.
  • U voldoet aan het IMVO-kader voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. RVO.nl gebruikt hiervoor MVO-criteria die gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen en de IFC Performance Standards. Lees meer over het IMVO-beleid. Ook uw toeleverancier in het DGGF-land moet voldoen aan het IMVO-kader. Alleen leveranciers met een IMVO-certificering, of dit binnen een acceptabele termijn realiseren, komen in aanmerking voor deze financieringsvorm.
  • U heeft een goed onderbouwd businessplan. U biedt zicht op terugbetaling van de lening. DGGF financiert alleen projecten die commercieel haalbaar zijn.
  • Uw investering is ontwikkelingsrelevant; u levert een bijdrage aan de lokale groei van werkgelegenheid, de duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en/of het verbeteren van de lokale productie.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Ga naar de website van Invest International voor meer informatie. 

Vervolgstappen?

Een DGGF-adviseur van Invest International neemt vervolgens zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. Hij bespreekt met u de ingevulde quickscan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze adviseur beoordeelt of uw plan in aanmerking komt voor een DGGF-financiering. Eventueel wordt gekeken of er andere mogelijkheden bestaan.

Technische assistentie

Wilt u uw activiteiten verder uitbreiden in ontwikkelingslanden? Het DGGF-onderdeel Technische Assistentie (TA) biedt aanvullende ondersteuning aan Nederlandse ondernemers (ook starters). We geven technische assistentie in voorbereiding op een (DGGF) financiering. Óf bij een lopende DGGF-financiering, bij de start van het project.

Importeert u goederen uit een ontwikkelingsland of opkomende markt? Wilt u verder groeien, maar krijgt u de financiering niet rond met uw bank? Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt import van Nederlandse ondernemers met garanties en leningen tot een maximum van € 15 miljoen.

COVID-19

De wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus brengt een enorme verstoring teweeg in de opkomende markten en ontwikkelingslanden op ieder continent.

De aanmeldingsprocedure voor DGGF blijft tijdens deze periode gewoon open. Houd er alstublieft wel rekening mee dat het besluitvormingsproces voor inkomende aanvragen wat langer kan duren. Ons team beoordeelt de aanvragen, zoals altijd, zorgvuldig.

Heeft u al een financiering gekregen via dit onderdeel en ondervindt u moeilijkheden? Neem dan contact op met uw Investment Manager. Zij bespreken graag de mogelijkheden.

We blijven Nederlandse ondernemers met internationale ambities stimuleren met leningen en garanties.