Quickscan - Exporteren Nederlandse ondernemers

Voldoet u aan de voorwaarden voor het onderdeel Exporteren? En denkt u dat uw transactie in aanmerking komt?

Doorloop dan de volgende stappen:

  1. Vul de online Quickscan in met uw concrete transactie. U kunt ook de  Quickscan downloaden en sturen naar info.dsb@atradius.com.
  2. Een exportkredietspecialist van Atradius DSB neemt vervolgens zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek beoordeelt de exportkredietspecialist of u in aanmerking komt voor DGGF.

Quickscan – Exporteren Nederlandse ondernemers

Gegevens bedrijf

Zoals ingeschreven in het
Nederlands handelsregister.

Contactpersoon

Aanhef *

B1 Aanhef Ja Radiobuttons • Meneer
• Mevrouw Nee Nee Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

B3 Tussenvoegsel(s) Nee Tekstveld Nee Nee Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Afnemer

Het verdient aanbeveling reeds in uw bezit zijnde (handels) informatie omtrent de afnemer (bijvoorbeeld jaarverslagen) bij te voegen.

Overeenkomst

Is de overeenkomst met de afnemer op wie u betalingsrisico loopt, reeds in werking getreden? *
Worden de goederen/ diensten volledig door u zelf gefabriceerd/ verricht? *

Levering

Prijs

Betaling

Collateral

Bedingt u zekerheden voor de betaling? *

Bijvoorbeeld garanties, accreditief, hypotheek, eigendomsvoorbehoud

Samenstelling contractprijs

Dit betreft het percentage van de contractprijs exclusief de waarde van uit het buitenland afkomstige toeleveranties

Other details

Zal een bank in verband met deze transactie aan de afnemers een financiering aanbieden? *
Is het de bedoeling dat deze financiering verzekerd wordt door Atradius? *

Zo ja, dan dient uw bank zo spoedig mogelijk ook een aanvraag bij ons in te dienen

Zijn er feiten dan wel omstandigheden waarnaar hierboven niet uitdrukkelijk is gevraagd, doch die voor de beoordeling van de aanvraag door Atradius wel van belang kunnen zijn? *

Ontwikkelingsrelevantie van de transactie

Zal deze transactie leiden tot lokale groei van de werkgelegenheid? *

Dit is inclusief indirecte werkgelegenheid van bijvoorbeeld lokale toeleveranciers

Zal deze transactie leiden tot duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie? *
Zal deze transactie leiden tot het stimuleren van de productiekracht van het MKB in het land van de afnemer? *
Zal deze transactie leiden tot andere positieve ontwikkelingen in het land van de afnemer? *

Zoals bijvoorbeeld positieve effecten op milieugebied, vrouwelijk of jong ondernemerschap en/of
gezondheidszorg.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Handelt uw organisatie volgens de OESO richtlijnen? *

Voor meer informatie zie:
www.oesorichtlijnen.nl/
oeso-richtlijnen/de-richtlijnen-t-kort

Als deze nog niet in ons bezit is voegt u dan a.u.b. een actuele kopie van het inkoopbeleid en/of relevante MVO procedure bij.

Betreft de transactie een activiteit die op de FMO-uitsluitingslijst genoemd staat? *

Eerder contact

Heeft u contact gehad met de Nederlandse ambassade in het land van uw activiteit *

Vervolg