Quickscan - Exporteren Nederlandse ondernemers

Voldoet u aan de voorwaarden voor het onderdeel Exporteren? En denkt u dat uw transactie in aanmerking komt?

Doorloop dan de volgende stappen:

  1. Vul de online Quickscan in met uw concrete transactie. U kunt ook de  Quickscan downloaden en sturen naar info.dsb@atradius.com.
  2. Een exportkredietspecialist van Atradius DSB neemt vervolgens zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek beoordeelt de exportkredietspecialist of u in aanmerking komt voor DGGF.

Quickscan – Exporteren Nederlandse ondernemers

Gegevens bedrijf
Zoals ingeschreven in het Nederlands handelsregister.
Contactpersoon
Aanhef(verplicht)
B1 Aanhef Ja Radiobuttons • Meneer • Mevrouw Nee Nee Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
B3 Tussenvoegsel(s) Nee Tekstveld Nee Nee Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en met u te communiceren over next steps. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Afnemer
Het verdient aanbeveling reeds in uw bezit zijnde (handels) informatie omtrent de afnemer (bijvoorbeeld jaarverslagen) bij te voegen.
Overeenkomst
Is de overeenkomst met de afnemer op wie u betalingsrisico loopt, reeds in werking getreden?(verplicht)
Worden de goederen/ diensten volledig door u zelf gefabriceerd/ verricht?(verplicht)
Levering
Prijs
Betaling
Collateral
Bedingt u zekerheden voor de betaling?(verplicht)
Bijvoorbeeld garanties, accreditief, hypotheek, eigendomsvoorbehoud
Samenstelling contractprijs
Dit betreft het percentage van de contractprijs exclusief de waarde van uit het buitenland afkomstige toeleveranties
Other details
Zal een bank in verband met deze transactie aan de afnemers een financiering aanbieden?(verplicht)
Is het de bedoeling dat deze financiering verzekerd wordt door Atradius?(verplicht)
Zo ja, dan dient uw bank zo spoedig mogelijk ook een aanvraag bij ons in te dienen
Zijn er feiten dan wel omstandigheden waarnaar hierboven niet uitdrukkelijk is gevraagd, doch die voor de beoordeling van de aanvraag door Atradius wel van belang kunnen zijn?(verplicht)
Ontwikkelingsrelevantie van de transactie
Zal deze transactie leiden tot lokale groei van de werkgelegenheid?(verplicht)
Dit is inclusief indirecte werkgelegenheid van bijvoorbeeld lokale toeleveranciers
Zal deze transactie leiden tot duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie?(verplicht)
Zal deze transactie leiden tot het stimuleren van de productiekracht van het MKB in het land van de afnemer?(verplicht)
Zal deze transactie leiden tot andere positieve ontwikkelingen in het land van de afnemer?(verplicht)
Zoals bijvoorbeeld positieve effecten op milieugebied, vrouwelijk of jong ondernemerschap en/of gezondheidszorg.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Handelt uw organisatie volgens de OESO richtlijnen?(verplicht)
Voor meer informatie zie: www.oesorichtlijnen.nl/ oeso-richtlijnen/de-richtlijnen-t-kort
Als deze nog niet in ons bezit is voegt u dan a.u.b. een actuele kopie van het inkoopbeleid en/of relevante MVO procedure bij.
Betreft de transactie een activiteit die op de FMO-uitsluitingslijst genoemd staat?(verplicht)
Eerder contact
Heeft u contact gehad met de Nederlandse ambassade in het land van uw activiteit(verplicht)
Vervolg