Exporteren Nederlandse ondernemers

Wilt u exporteren naar een of meer DGGF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren u hiervoor een kredietverzekering en financieringsmogelijkheden.

Exporteurs van kapitaalgoederen

Wilt u kapitaalgoederen exporteren naar een of meer DGGF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren u exportkredietverzekerings- en exportfinancieringsmogelijkheden.

U kunt bij het DGGF tegen een premie een verzekering afsluiten voor een transactieomvang met een maximum schadevergoeding van € 30 miljoen. Hiermee kunt u het fabricatie- en betalingsrisico afdekken bij de export van kapitaalgoederen.

Ook kunt u in aanmerking komen voor financiering. Deze financiering is op basis van een leverancierskrediet tot € 5 miljoen aan afnemers in een van de DGGF-landen. Dit kan als uw (huis)bank niet wil financieren.

Voorwaarden exportkredietverzekering

Uw bedrijf en uw exporttransactie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bedrijf

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en heeft substantiële activiteiten in Nederland.

 • U voldoet aan het IMVO-kader van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Exporttransactie

 • U gaat kapitaalgoederen exporteren.
 • Er is voldoende financiële draagkracht en continuïteitswaarborging van u en uw afnemer om de (voor)financiering te dragen. Het DGGF richt zich uitsluitend op transacties die rendabel zijn.
 • Uw export draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling van het DGGF-land. Dit betekent dat u een bijdrage levert aan de lokale werkgelegenheid, productiecapaciteit en/of kennisoverdracht.
 • Levert u aan een project met potentieel omvangrijke nadelige milieu- of sociale effecten? Dan zal dit worden beoordeeld aan de hand van de IFC Performance Standards.

Exportkredietverzekering

 • Verzekeringspremie
 • Maximale schadevergoeding van € 30 miljoen

Directe financiering

 • Onder bepaalde voorwaarden kan het DGGF een financiering tot € 5 miljoen aan uw afnemer in een DGGF-land verstrekken. Dit kan als uw (huis)bank niet wil financieren.
 • Het afsluiten van een financieringscontract is op basis van een leverancierskrediet en gaat samen met een exportkredietverzekering.

Overzicht lopende transacties

Bekijk de lopende transacties binnen het DGGF-onderdeel Exporteren.

Meer informatie

Uw project (nog) niet geschikt voor DGGF?

Is uw project nog niet geschikt voor financiering binnen het DGGF? Of blijkt DGGF niet van toepassing op het land waar u zich op richt? Dan komt u wellicht wel in aanmerking voor een andere regeling.

 • De financieringsregeling Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) is bedoeld voor Nederlandse bedrijven, die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten die niet op de DGGF-landenlijst staan en waarvoor geen sanctiebeleid geldt. Lees meer over DTIF.  
 • Wilt u eerst meer kennis opdoen over de lokale markt? Of wilt u de haalbaarheid van een project toetsen? Wellicht kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI). Lees meer over de DHI-regeling
 • Bent u op zoek naar een zakenpartner in een ontwikkelingsland? Met de Zakenpartnerscan gaat RVO voor u op zoek naar geschikte partijen.