Investeringsfondsen lokaal mkb - Voorgenomen transactie - Asia Business Builders II

ABB II is een private equity onderneming die actief is in Vietnam en investeert in het mkb, door middel van vermogensinstrumenten. Het fonds focust zich niet op een specifieke sector, maar concentreert zich op door de vraag van de consumenten aangedreven kansen die voorkomen in bijvoorbeeld de (i) gezondheidszorg; (ii) landbouw en voeding; (iii) logistiek; (iv) zakelijke dienstverlening; en (v) onderwijs. DGGF zal naar verwachting maximaal 10 miljoen USD toezeggen. De voorgestelde investering is billijk gezien de prestaties van het team in het verleden.