Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - ALIVE Latin America Early Growth Fund II

Het ALIVE Latin America Early Growth Fund (ALEG II) is een impact fonds dat voornamelijk actief is in Colombia en Peru en investeert via aandelen- en mezzaninefinanciering. De voorgenomen investering bedraagt USD 10-12 miljoen.