Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Sidian Bank - Kenia

Sidian Bank is een commerciële bank en heeft door haar historische focus op microfinanciering een groot netwerk (43 filialen) dat 80 procent van het land bedient, wat uniek is voor een bank van deze omvang. Het bereik van Sidian bij het mkb en vrouwen (26 procent) in plattelandsgebieden (~50 procent van GLP), en het productaanbod voor de landbouw waardeketen, sluiten goed aan bij het fonds. DGGF zal aan Sidian Bank Ltd. een achtergestelde lening van 5 miljoen dollar verstrekken.