Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - plantenveredeling en plantproductie - Ghana

Voorgenomen investering in een Nederlands bedrijf dat diensten aan plantenveredelings- en plantenproductiebedrijven in andere landen levert waaronder Ghana. Het bedrijf wil haar activiteiten in het Afrikaanse land uitbreiden. De investering zal bijdragen aan het creëren van circa 200 nieuwe banen in Ghana, waarvan circa 75 procent zal worden ingevuld door vrouwen.