Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Omnivore Fund III - India

Omnivore Fund 3 zal investeren in jonge, op technologie gebaseerde, landbouwbedrijven in India en, in mindere mate, in Zuidoost-Azië. Het fonds richt zich op Seed- en Series A-bedrijven die actief zijn in de landbouw-, voedsel- en klimaatsector; met name bedrijven die werken aan klimaatmitigatie en veerkracht in landbouw- en voedselsystemen. DGGF is voornemens 5 miljoen USD in Omnivore Fund 3 te investeren, met een potentiële aanvulling tot 5 miljoen USD bij de definitieve afsluiting.