Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - FATEN - Palestijnse gebieden

Met meer dan 26.000 klanten is FATEN de grootste microfinancieringsinstelling in de Palestijnse gebieden. De verwachting is echter dat het portfolio van FATEN, met een toenemende focus op het mkb, nog sneller zou kunnen groeien. Daarom zal DGGF de huidige kredietverleners van FATEN aanvullen, door een achtergestelde lening van 5 miljoen USD te verstrekken die specifiek bedoeld is om de instelling in staat te stellen haar mkb-portefeuille uit te breiden.