Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Baobab - Mali

Baobab Mali (BBML) is een belangrijke speler op het gebied van micro- en mkb-leningen in Mali. BBML verstrekt kredieten (micro en MKB), spaar- en andere producten/diensten aan mensen met lage inkomens en ondernemers in voornamelijk stedelijke gebieden. BBML is koploper op het gebied van innovatie en kwaliteit van dienstverlening in Mali. DGGF zal een lening verstrekken aan Baobab Mali van XOF 1,5 miljard (circa EUR 2,3 miljoen).