Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonneparkinstallaties - Nigeria

Een Nederlands bedrijf gaat samen met de lokale dochter ‘off the grid’ zonneparkinstallaties installeren en verder opschalen in ruraal Nigeria. De voorgenomen DGGF Starter Financiering hiervoor betreft een lening met een looptijd van vier jaar. De verwachte impact bestaat uit lokale, directe werkgelegenheid van circa 70 fte, lokale indirecte werkgelegenheid van circa 3200 fte en kennisuitwisseling aan 250 personen door het trainen van het personeel.