Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - landbouwmechanisatie - Rwanda

Transactie voor de levering van een landbouwmechanisatieproject door een Nederlandse exporteur aan een private debiteur in Rwanda. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.