Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - JSC Credo - Georgië

JSC Credo bank ("Credo") is de marktleider in individuele leningen op het platteland in Georgië en momenteel al onderdeel van de DGGF portfolio. In de context van de verslechterde geopolitieke situatie, die tot uiting komt in de aanhoudende oorlog in de regio, is het verschaffen van een extra kapitaalbuffer in deze moeilijke tijden een duidelijke vorm van additionaliteit. DGGF zal een lening van maximaal 3,5 miljoen euro verstrekken aan JSC Credo Bank.