Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - energy kits - Zimbabwe

De transactie betreft de levering van een 3850 energy kits door een Nederlandse exporteur aan een private distributeur in Zimbabwe. Voor de exporttransactie is een exportkredietverzekering nodig. Het betreft hier de verzekering en bevoorschotting van wissels.