Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Oeganda

De transactie betreft de levering van 10.000 zogenaamde energy kits aan een distributeur in Oeganda. Deze kits bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en optioneel huishoudelijke apparatuur om op deze energiebron aan te sluiten. Voor deze van een Nederlandse exporteur is een exportkredietverzekering nodig. Het betreft hier de bevoorschotting van wissels en verstrekking van werkkapitaal.