Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - lolly verwerkende machine - Kenia

De voorgenomen transactie betreft de levering van een lolly-verwerkende en verpakkende machine aan een private debiteur in Kenia. Voor de exporttransactie door een Nederlandse exporteur is een exportkredietverzekering nodig.