Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - kuilvoerproductie - Kenia

Een Nederlands bedrijf gaat samen met de lokale dochter investeren in het vergroten van de kuilvoer productiecapaciteit en het uitbreiden van het bestaande aanbod middels productie en verkoop van krachtvoer. De investering is in machines, voertuigen, inventaris en operationele kosten.

De voorgenomen DGGF Starters financiering aan het Nederlandse bedrijf is in de vorm van een lening met een looptijd van circa 6 jaar.

De verwachte impact is lokale werkgelegenheid voor ondersteuning van 74 banen waarvan 53 nieuw gecreëerde banen.
Het project zal direct bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s): 1 (Geen armoede),2 (Geen honger), 8 (Waardig werk) en 10 (Verminderde ongelijkheid)