Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Atlantica Ventures Fund I

Atlantica Ventures Fund I zal kapitaal verstrekken aan start-ups die met bewezen technologieën specifieke uitdagingen voor het land oplossen. Veel van deze start-ups worden geleid door jonge ondernemers die moeilijk toegang hebben tot financiering. De strategie van het fonds sluit aan bij de doelstelling van DGGF om jonge ondernemers te ondersteunen. Het fonds streeft naar beleggingen in 12-15 bedrijven, voornamelijk in de vorm van aandelen.