Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Liberia

De transactie betreft de levering van zogenaamde Energy Kits. Deze bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur op aan te kunnen sluiten.