Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesysteem - Somalië

De transactie betreft de levering van een zonne-energiesysteem aan een private debiteur in
Somalië.