Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - energy kits - Democratische Republiek Congo

De voorgenomen transactie betreft de levering van Energy Kits. Deze bestaan uit een
zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur op aan te kunnen
sluiten.