Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Ibtikar Fund II - Palestijnse Gebieden

Met deze investering steunt DGGF het opvolgingsfonds van de enige institutionele durfkapitaalonderneming in de Palestijnse Gebieden. IF II zal naar verwachting een aanzienlijk aantal jonge en vrouwelijke ondernemers bereiken en banen scheppen voor jongeren. Door de financiering aan te vullen met strategische steun en toegang tot zijn netwerk zal het Fonds kennis overdragen aan de startende ondernemingen op verschillende gebieden zoals bedrijfsontwikkeling, financieel beheer, human resource management en fondsenwerving.