Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - energy kits - Niger

De transactie betreft de levering van Energy Kits. Deze bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur op aan te kunnen sluiten.