Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energie - Zimbabwe

De voorgenomen transactie betreft de levering van zonne-energie systemen.