Exporteren NL mkb - voorgenomen transactie - membraan modules voor waterzuivering

De transactie betreft de levering van membraan modules voor waterzuivering.