Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - Fidelis Finance

Burkina Faso is een DGGF-focusland met een achtergestelde mkb-markt. Fidelis Finance biedt DGGF de mogelijkheid om mkb-bedrijven in Burkina Faso te ondersteunen. Fidelis is een van de weinige instellingen die dat segment bereikt. Het biedt een verscheidenheid aan producten, waaronder leasing en leningen, die specifiek de mkb-markt bedienen.

DGGF zal Fidelis ondersteunen om zijn mkb-kredietportefeuille in Burkina Faso te laten groeien door geoormerkt te investeren in dit segment. Van DGGF wordt ook verwacht dat het een rol speelt bij het versterken van het ESG-beleid van Fidelis. De lening van DGGF zal ongeveer 125 mkb-bedrijven financieren, waarvan een bovengemiddeld aantal jonge ondernemers.