Levering van een zonne-energie systemen aan een private debiteur in Nigeria

De transactie betreft de levering van zonne-energiesystemen aan een private debiteur in Nigeria.