Investeringsfondsen lokaal mkb - voorgenomen transactie - C4D Asia

C4D Asia Fund beoogt te investeren in het groeiende MKB in India, Indonesië en de Filippijnen, middels het verstrekken van aandelenkapitaal, mezzanine-financiering en leningen. Het fonds zal voornamelijk investeren in het MKB in de voedsel-, landbouw- en energie sector, onderwijs, gezondheidszorg, en financiële dienstverlening.