Exporteren NL mkb - voorgenomen transactie - Levering van simulatoren Zuid-Afrika

De transactie betreft de levering van simulatoren aan een privaat bedrijf in Zuid-Afrika.