Exporteren NL mkb - voorgenomen transactie - levering pluimveestallen - Tsjaad

De transactie betreft de levering van pluimveestallen, inrichting, een slachtlijn en solar-installatie aan een coöperatie in Tsjaad. Tevens zal de exporteur zorg dragen voor het transport, training en ingebruikstelling.