Suggesties en klachten

Suggesties of onderbouwde klachten zijn voor onze organisatie zeer waardevol. Ze geven ons inzicht in mogelijke verbetertrajecten van onze dienstverlening.

Wij vinden een zorgvuldige behandeling van suggesties en klachten daarom zeer belangrijk.

Algemene suggesties en klachten over DGGF-dienstverlening

Heeft u een algemene klacht of een suggesties over de dienstverlening van DGGF? Dan kunt u deze bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) digitaal indienen. RVO.nl beoordeelt welke uitvoerder de suggestie of klacht het beste in behandeling kan nemen. Elke uitvoerder heeft een eigen klachtenprocedure die een zorgvuldige behandeling van de klacht borgt. Wij streven ernaar uw klacht snel en adequaat te behandelen en daarover helder met u te communiceren.

Projectgerelateerde klachten

De uitvoerders van DGGF streven naar positieve resultaten op het gebied van duurzame inclusieve ontwikkeling met financieringsinstrumenten voor handel en investeringen. We realiseren ons dat deze ontwikkeling zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor lokale gemeenschappen en de ecologische ruimte waarin zij leven.

We doen er alles aan om te zorgen dat het instrument niet leidt tot onaanvaardbare milieu- en sociale gevolgen. Dit doen we door waar relevant een milieu- en sociale beoordeling uit te voeren van het project. Ervaart u een ontwikkeling desondanks toch als nadelig? Dan kunt u hiervan melding maken bij het Nationaal Contact Punt (NCP).

Het NCP helpt bij het vinden van een oplossing waardoor escalatie en reputatieschade kan worden voorkomen. Het NCP staat de betrokken partijen bij om gezamenlijk te komen tot een oplossing van het geschil, bijvoorbeeld door bemiddeling van het NCP zelf of via een derde partij. U kunt een projectgerelateerde klacht indienen bij het NCP-secretariaat. Dit kan per post of per e-mail.