Gezocht: consultant voor ontwikkeling en beheer Gender Lens Investing programma

DGGF is op zoek naar een consultant die kan ondersteunen bij de ontwikkeling, de uitvoering en het beheer van het Gender Lens Investing (GLI) programma binnen de gehele DGGF-portefeuille.

Beeld: ©ICODI / ICODI

Het DGGF-programma

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een ' fund of fund' investeringsinitiatief van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat zich richt op het verbeteren van de financiering voor de ‘missing middle’. Dat wil zeggen: ondernemers die microfinanciering zijn ontgroeid, maar nog geen toegang hebben tot conventionele kapitaalmarkten. DGGF heeft een omvangrijke portefeuille, bestaande uit zowel fondsen met verschillende beleggingscategorieën en strategieën, financiële instellingen (FI's) en startkapitaalklanten, gevestigd in een groot aantal landen in Sub-Sahara Afrika, MENA, Azië en Midden- en Zuid-Amerika.

Seed Capital and Business Development

Het programma ‘Seed Capital and Business Development’ (SCBD) is opgezet om de impact van het DGGF te bevorderen door het verstrekken van:

  • Technische assistentie.
  • Startkapitaal.
  • Bedrijfsondersteunende diensten.

Bedoeld voor financiële dienstverleners en ecosysteemspelers, ter ondersteuning van lokale ondernemers.

Daarnaast omvat het programma een onderdeel kennisontwikkeling en -uitwisseling dat onderzoek ondersteunt, veronderstellingen toetst en inzichten deelt over de financiering van het mkb in ontwikkelingslanden en opkomende markten - wat de kennisuitwisseling in de hele sector bevordert.

De opdracht

Toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers heeft altijd centraal gestaan in het mandaat van DGGF. DGGF heeft in het verleden met investees aan verschillende gendergerelateerde projecten voor technische assistentie (TA) en bedrijfsontwikkeling (BDS) gewerkt. Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken is DGGF overeengekomen het investeringskapitaal voor door vrouwen geleide organisaties [1] te verhogen tot 28 procent.

Het doel van de bredere GLI-strategie van het DGGF is niet alleen de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers te vergroten, maar ook hun toegang tot niet-financiële diensten te verbeteren en bij te dragen aan de verbetering van de positie van vrouwelijke ondernemers en werknemers en hun respectieve besluitvormingsniveau. Deze grotere ambitie vraagt om meer investeringen en TA/BDS-interventies.

Daarom is DGGF bezig met het opzetten van een programma voor technische assistentie en steun voor bedrijfsontwikkeling voor de gehele portefeuille. Het programmaontwerp is reeds opgesteld en gaat via verschillende modules gestandaardiseerde en op maat gesneden activiteiten aanbieden. Deze zouden voorlopig omvatten:

(1) Bewustmaking.

(2) Fondsprocessen en -instrumenten.

(3) Opbouw van de pijplijn.

(4) Betrokkenheid bij de portefeuille.

(5) Leren en dialoog. 

[1] Definitie van door vrouwen geleide organisatie: ≥ 51 procent eigendom van vrouwen, OF ≥ 20 procent eigendom van vrouwen; EN (i) heeft ≥ 1 vrouw als CEO/COO/President/vicevoorzitter; EN (ii) heeft ≥ 30 procent van de raad van bestuur uit vrouwen bestaan, indien er een raad van bestuur bestaat.

Expression of Interest & reageren

Meer informatie over de opdracht is te vinden in de expression of interest.       

De uiterste datum voor het indienen van een expression of interest is 12/10/2022, 23:59 CET.

Klik hier om het verzoek voor de expression of interest te downloaden - Engels.

Klik hier om het template voor het indienen van de expression of interest te downloaden - Engels.

Klik hier om de Q&A met meest gestelde vragen te downloaden - Engels.