Verzoek om voorstellen voor Tier II kapitaal (m)mkb COVID-interventies: nieuwe en bestaande initiatieven

Sinds de wereld in maart 2020 werd getroffen door COVID-19, zijn financiële instellingen (FIs) in opkomende markten doorgegaan met het bieden van financiering aan miljoenen (micro), midden en kleine bedrijven ((m)mkb). Hun kapitaalbasis is uitgehold door de impact van hogere kredietverliezen in verband met COVID-19.

Zoals blijkt uit onderzoek van CGAP heeft de markt behoefte aan COVID-interventies op grote schaal: “Important efficiencies can be achieved by establishing funding vehicles of shoring up the solvency of multiple Tier 2 and Tier 3 microfinance providers, rather than by tackling solvency considerations with one-off investments, microfinance provider by microfinance provider.”

In overeenstemming met bovenstaand onderzoek wil DGGF nagaan of dergelijke initiatieven voldoende beschikbaar zijn op de markt. Wij nodigen Intermediaire Fondsen daarom uit om een voorstel tot initiatief of een bestaand initiatief in te dienen dat aan alle onderstaande eisen voldoet.

Financial training for women in agri business in rural province
©SHE Investments

Vereisten voorstel

Voorstellen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Zelfstandig vehikel voor de verstrekking van Tier II-kapitaal (zoals achtergestelde leningen) aan FI's die (m) mkb bedienen.
  • Systemische, financieel duurzame interventie, rekening houdend met het risicoprofiel van dergelijk Tier II-kapitaal.
  • Gevestigde fondsbeheerder met aantoonbare capaciteit en track record op het gebied van de verstrekking van Tier II-kapitaal; in staat om het kapitaal van DGGF in 2022 volledig te beleggen.
  • Tractie bij investeerders om het kapitaal van DGGF vóór eind 2022 met nieuw aangetrokken middelen met ten minste vier keer te verhogen.
  • Voldoet aan alle DGGF criteria voor investeringsfondsen lokaal mkb.

Beschrijf uw voorgestelde of bestaande initiatief in maximaal 10 pagina's.

Hoe reacties in te dienen

Reacties kunnen worden ingediend via dggf@nl.pwc.com met als onderwerp ‘COVID’. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 11 februari 2022